Välkommen till Stimulera.se

Sök på tervix.se

 
Sök

En fysikers syn på ..... Sexualitet, idetitet och reationer Av  Stig Ottosson

 

406 sidor som PDF eller paper back


X omslag januari 2021.pdf

Om forfattaren.pdf

x januari 2021.pdf

 

 

 

Om boken


Vår sexualitet är som en slumrande urkraft så länge som kunskapen om dess olika delar och deras samverkan är dåligt kända i samhället och på individnivån. Medan t.ex. mannens sexuella anatomi och fysiologi är tämligen välkänt ses de kvinnliga motsvarigheterna ännu ofta som något av ett mysterium. Tack vare användningen av nya avancerade undersöknings- och analysmetoder har nya och viktiga kunskaper framkommit så att obalansen i kunskaper mellan kvinnors och mäns sexualitet därmed kan minskas, vilket i sin tur får effekter t.ex. för hur vi kan ha hälsosamt sex. I boken redovisas viktiga sådana nya kunskaper på ett populärvetenskapligt sätt baserad främst på forskning och andra källor sedan 2015.


Parallellt med denna forskningsbaserade kunskapsuppbyggnad sker en kanske ännu starkare påverkan på oss av olika typer av influencers och deras agerande, kroppsideal och kroppsutsmyckningar. Exempel på sådana influencers är aktörer från porrindustrin, sportstjärnor, artister, skådespelare och bloggare. Några viktiga effekter av deras påverkan redovisas i boken.


Grunden för boken är internationell forskning om sexologi redovisad huvudsakligen från 2015 till november 2020. Därtill finns annan relevant kunskap redovisad. Totalt finns 556 kontrollerbara referenser uppdelade i Vetenskapliga artiklar och böcker och Facklitteratur och andra källor.


Boken är skriven att både vara uppslagsverk och allmänbildande. Den skall kunna vara en del i kursmaterialet i utbildningen av alla lärare. Den skall också fungera som referens- och kursmaterial för påbyggnadsutbildning av lärare liksom att den skall kunna vara referenslitteratur för elever främst på gymnasiet – och då främst i den senare delen av utbildningen. Vidare är boken tänkt att kunna vara läromedel för studenter i medicinska vetenskaper och humaniora liksom att den skall kunna fungera som påbyggnadslitteratur t.ex. för vårdpersonal. 

 

Priser:Swishnummer: 123 147 67 87 200 kr/nedladdad PDF-bok inkl. moms 


950 kr/bok inkl moms men exkl. frakt. Maila beställning till info@stimulera.se

 

 

________________________________________________________________________________________________________  _____________________

Above and Beyond Agile av Stig Ottosson

Agile är ett nytt sätt att bedriva produktutveckling på som införs successivt i större företag och organisationer. Agila principer är utvecklade för effektiv programvaruutveckling (Software). När man vill utnyttja agila metoder för utvecklingen av hårdvara, d.v.s. produkter som man kan ta på, och för inbyggda produkter där hård- och mjukvara skall samverka, måste andra kunskaper och metoder adderas till och delvis förändra de agila metoderna. Detta är bakgrunden till bokens tillblivelse liksom att hinder för förståelse, som nytt språkbruk av typen Scrum och Sprints i den agila världen, skall elimineras.   


Således ger boken (265 A5-sidor på engelska), insikter och användbara tips om hur de agila metoderna kan fås att bli mer effektiva, kunna möta krav på miljövänliga lösningar och - inte minst - bättre kunna bidra till att nya innovationer skapas.


Varje företag som överväger eller som har beslutat om att bli agilt, bör börja med att ge medarbetarna denna bok för att därmed kunna ge nödvändiga kunskaper för att skapa goda förutsättningar för övergången från traditionella synsätt och metoder till dynamiska och agila metoder.

 

Ett inspirationsföredrag ca 2 timmar av bokens författare, kan vara en bra introduktion till dynamiska och agila metoder. Kontakta i så fall honom direkt på stig.ottosson@tervix.se.


Above and Beyond Agile fram.png

 

About the book

Although Agile is developed for software (SW) development it is spreading to many sectors and branches of the society. A reason for that is that the use of Agile principles can result in shorter development time, lower cost and more satisfied users, customers and development team members.

 

For the development of  hardware (HW) and embodied/embedded products - that contain both HW and SW – as well as for the development of innovations, Dynamic Development has shown to be useful. Dynamic Development is based on much the same development philosophies as Agile philosophies but has been elaborated for a wider use than the development of software. The two philosophies based on the Agile Manifesto and the Dynamic Manifesto can be studied in the book.

 

The book also gives backgrounds to different development methods and discusses similarities and differences between the three dynamic methods Agile Development, Lean Development and Dynamic Development. All these three dynamic methods have in short an incremental, iterative approach. Instead of traditional in-depth planning at the beginning of a project when so called Waterfall methods as Stage-Gate® are used, the three methodologies are open to changing requirements over time and encourages constant feedback from the end users. They use cross-functional teams for which the goal of each iteration is to produce a working product increment.

 

Only available as PDF. Order from info@stimulera.se